تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Fra Carnevale❖    هنرمندان/سازندگان:     Umbrian-Florentine, Active C. 1445 - 1484❖    تکنیک: &

ONNOC7J
بشارت

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 04

❖    هنرمند/دوره:    Fra Carnevale
❖    هنرمندان/سازندگان:     Umbrian-Florentine, Active C. 1445 - 1484
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     87.6x62.8 cm
❖    تاریخ:    C. 1445/1450
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.218
❖    مجموعه:     Fra Carnevale
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل