تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Pietro Perugino❖    هنرمندان/سازندگان:     Umbrian, C. 1450 - 1523❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
مدونا و کودک

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 07

❖    هنرمند/دوره:    Pietro Perugino
❖    هنرمندان/سازندگان:     Umbrian, C. 1450 - 1523
❖    تکنیک:    Oil On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     70.2x50 cm
❖    تاریخ:    C. 1500
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.215
❖    مجموعه:     Pietro Perugino
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل