تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Henri-Joseph Harpignies❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1819 - 1916❖    تکنیک:   

ONNOC7J
چشم انداز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Henri-Joseph Harpignies
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1819 - 1916
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     50.2x61.6 cm
❖    تاریخ:    1898
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of R. Horace Gallatin
❖    شماره اثر:    17905
❖    مجموعه:     Henri-Joseph Harpignies
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل