تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Bartolomé Esteban Murillo❖    هنرمندان/سازندگان:     spanish, 1617 - 1682❖    تکنیک:  &nbs

ONNOC7J
بازگشت پسر ولگرد

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 24

❖    هنرمند/دوره:    Bartolomé Esteban Murillo
❖    هنرمندان/سازندگان:     spanish, 1617 - 1682
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     236.3x261 cm
❖    تاریخ:    1667/1670
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of The Avalon Foundation
❖    شماره اثر:    1948.12.1
❖    مجموعه:     Bartolomé Esteban Murillo
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل