تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    American 19th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canvas❖ 

ONNOC7J
پرتره یک مرد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    American 19th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     44.5x35.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1820
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.109
❖    مجموعه:     American 19th Century
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل