تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Gilbert Stuart, Completed By An Unknown Artist❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1755 - 1828❖  &n

ONNOC7J
شارلوت مورتون دکستر (خانم اندرو دکستر)

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Gilbert Stuart, Completed By An Unknown Artist
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1755 - 1828
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     74.2x60.2 cm
❖    تاریخ:    1808/C. 1825
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.104
❖    مجموعه:     Gilbert Stuart, Completed By An Unknown Artist
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل