تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Wollaston❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active C. 1742 - 1775❖    تکنیک:  &nbs

ONNOC7J
جان استیونز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Wollaston
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active C. 1742 - 1775
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.5x63.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1749-1752
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.103
❖    مجموعه:     John Wollaston
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل