تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    French 17th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canvas❖  &

ONNOC7J
پرتره یک مرد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    French 17th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     58.4x47 cm
❖    تاریخ:    Mid 17th Century
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.99
❖    مجموعه:     French 17th Century
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل