تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Robert Edge Pine❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1730 - 1788❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
ژنرال ویلیام اسمالوود

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Robert Edge Pine
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1730 - 1788
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     73.8x61.1 cm
❖    تاریخ:    1785/1788
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.89
❖    مجموعه:     Robert Edge Pine
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل