تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Possibly British 18th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canva

ONNOC7J
پرتره یک جنتلمن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Possibly British 18th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     115x92.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1702/1720
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.86
❖    مجموعه:     Possibly British 18th Century
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل