تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Charles Cromwell Ingham❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1796 - 1863❖    تکنیک:   

ONNOC7J
کورا لیوینگستون

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Charles Cromwell Ingham
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1796 - 1863
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     91.4x71.1 cm
❖    تاریخ:    C. 1833
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.73
❖    مجموعه:     Charles Cromwell Ingham
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل