تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    David Johnson❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1827 - 1908❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
ادوین فارست

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    David Johnson
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1827 - 1908
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     61.3x51.1 cm
❖    تاریخ:    1871
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.62
❖    مجموعه:     David Johnson
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل