تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Chester Harding❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1792 - 1866❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
سلف پرتره

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Chester Harding
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1792 - 1866
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.3x63.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1825
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.54
❖    مجموعه:     Chester Harding
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل