تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    American Or Possibly British 19th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:   

ONNOC7J
مادر و بچه

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    American Or Possibly British 19th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     153.7x105.4 cm
❖    تاریخ:    C. 1810
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.53
❖    مجموعه:     American Or Possibly British 19th Century
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل