تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    British 18th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canvas❖ 

ONNOC7J
پرتره یک بانو

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    British 18th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76x64 cm
❖    تاریخ:    C. 1700/1750
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.39
❖    مجموعه:     British 18th Century
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل