تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Vanderlyn❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1775 - 1852❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
جان سودام

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Vanderlyn
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1775 - 1852
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.2x63.2 cm
❖    تاریخ:    1829-1830
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.14
❖    مجموعه:     John Vanderlyn
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل