تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Trumbull❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1756 - 1843❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
ویلیام راجرز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Trumbull
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1756 - 1843
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     77.5x63.5 cm
❖    تاریخ:    1804/1808
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.13
❖    مجموعه:     John Trumbull
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل