تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Sully❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born England, 1783 - 1872❖    تکنیک:  &n

ONNOC7J
رابرت والش

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Sully
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born England, 1783 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     77x63.6 cm
❖    تاریخ:    1814
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1947.17.11
❖    مجموعه:     Thomas Sully
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل