تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jacob Eichholtz❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1776 - 1842❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
آن اولد کلمن (خانم رابرت کلمن)

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jacob Eichholtz
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1776 - 1842
❖    تکنیک:    Oil On Canvas Transferred To Wood
❖    ابعاد اثر:     92x71.7 cm
❖    تاریخ:    C. 1820
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of William C. Freeman
❖    شماره اثر:    17411
❖    مجموعه:     Jacob Eichholtz
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل