تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Bellini❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, C. 1430/1435 - 1516❖    تکنیک:  &nbs

ONNOC7J
مدونا و کودک در یک منظره

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Bellini
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, C. 1430/1435 - 1516
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     71.7x52.8 cm
❖    تاریخ:    C. 1480/1485
❖    صاحب امتیاز:    Ralph And Mary Booth Collection
❖    شماره اثر:    1946.19.1
❖    مجموعه:     Giovanni Bellini
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل