تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Follower Of Alessandro Longhi❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canva

ONNOC7J
پرتره یک مرد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Follower Of Alessandro Longhi
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.2x60.9 cm
❖    تاریخ:    Not On View
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mrs. S.W. Dubois
❖    شماره اثر:    1946.13.1
❖    مجموعه:     Follower Of Alessandro Longhi
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل