تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Tanzio Da Varallo❖    هنرمندان/سازندگان:     Piedmontese, C. 1575 - 1633❖    تکنیک:   

ONNOC7J
سنت سباستین

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 29

❖    هنرمند/دوره:    Tanzio Da Varallo
❖    هنرمندان/سازندگان:     Piedmontese, C. 1575 - 1633
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     117.3 × 93.7 cm
❖    تاریخ:    C. 1620/1630
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.191
❖    مجموعه:     Tanzio Da Varallo
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل