تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    François Boucher❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1703 - 1770❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
مادام برگرت

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    François Boucher
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1703 - 1770
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     143.5x105.4 cm
❖    تاریخ:    Possibly 1766
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1946.7.3
❖    مجموعه:     François Boucher
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل