تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    American 18th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canvas❖ 

ONNOC7J
الیشا دون

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    American 18th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     101.7x84.2 cm
❖    تاریخ:    C. 1783
❖    صاحب امتیاز:    Chester Dale Collection
❖    شماره اثر:    15709
❖    مجموعه:     American 18th Century
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل