تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Imitator Of Ralph Albert Blakelock❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
مهتاب

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Imitator Of Ralph Albert Blakelock
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     75.6x101.3 cm
❖    تاریخ:    Early 20th Century
❖    صاحب امتیاز:    Chester Dale Collection
❖    شماره اثر:    15707
❖    مجموعه:     Imitator Of Ralph Albert Blakelock
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل