تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Vittore Carpaccio❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, C. 1465 - 1525/1526❖    تکنیک:  &nb

ONNOC7J
پرواز به مصر

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Vittore Carpaccio
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, C. 1465 - 1525/1526
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     72x111 cm
❖    تاریخ:    C. 1515
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1937.1.28
❖    مجموعه:     Vittore Carpaccio
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل