تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean-Louis Forain❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1852 - 1931❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
استوکاد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jean-Louis Forain
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1852 - 1931
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     81x66 cm
❖    تاریخ:    Probably C. 1908
❖    صاحب امتیاز:    Rosenwald Collection
❖    شماره اثر:    16015
❖    مجموعه:     Jean-Louis Forain
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل