تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Honoré Daumier, With Additions By Later Hands❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1808 - 1879❖   

ONNOC7J
جشن خدایان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Honoré Daumier, With Additions By Later Hands
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1808 - 1879
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     29x39x0.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1849/1850, With Later Additions By Other Hands
❖    صاحب امتیاز:    Rosenwald Collection
❖    شماره اثر:    16012
❖    مجموعه:     Honoré Daumier, With Additions By Later Hands
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل