تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Baronzio❖    هنرمندان/سازندگان:     Italian, Active C. 1320 - 1350❖    تکنیک:  &n

ONNOC7J
تعمید مسیح

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 01

❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Baronzio
❖    هنرمندان/سازندگان:     Italian, Active C. 1320 - 1350
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     46.3 × 49 cm
❖    تاریخ:    C. 1335
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.131
❖    مجموعه:     Giovanni Baronzio
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل