تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Bernardino Luini❖    هنرمندان/سازندگان:     Milanese, C. 1480 - 1532❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
سیاره زهره

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Bernardino Luini
❖    هنرمندان/سازندگان:     Milanese, C. 1480 - 1532
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     106.7x135.9 cm
❖    تاریخ:    C. 1530
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.120
❖    مجموعه:     Bernardino Luini
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل