تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sandro Botticelli❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1446 - 1510❖    تکنیک:    Te

ONNOC7J
ستایش مجوس

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 07

❖    هنرمند/دوره:    Sandro Botticelli
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1446 - 1510
❖    تکنیک:    Tempera And Oil On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     68x102 cm
❖    تاریخ:    C. 1478/1482
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1937.1.22
❖    مجموعه:     Sandro Botticelli
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل