تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Faith Ringgold❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1930❖    تکنیک:    Oil On Ca

ONNOC7J
سریال مردم آمریکا شماره 18: پرچم در حال خونریزی است

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان شرقی، سطح فوقانی - گالری 407D

❖    هنرمند/دوره:    Faith Ringgold
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1930
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     182.88 × 243.84 cm
❖    تاریخ:    1967
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Glenstone Foundation And Patrons’ Permanent Fund
❖    شماره اثر:    2021.28.1
❖    مجموعه:     Faith Ringgold
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل