تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Correggio❖    هنرمندان/سازندگان:     Parmese, 1489/1494 - 1534❖    تکنیک:    Oil On P

ONNOC7J
ازدواج عرفانی سنت کاترین

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Correggio
❖    هنرمندان/سازندگان:     Parmese, 1489/1494 - 1534
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     27.7x21.4 cm, 0.5 cm
❖    تاریخ:    1510/1515
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.83
❖    مجموعه:     Correggio
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل