تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Edward Steichen❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1879 - 1973❖    تکنیک:    Acryli

ONNOC7J
اپوس 1

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Edward Steichen
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1879 - 1973
❖    تکنیک:    Acrylic On Board
❖    ابعاد اثر:     35.56 × 45.72 cm
❖    تاریخ:    1957
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Wayne F. Miller Family
❖    شماره اثر:    2021.89.45
❖    مجموعه:     Edward Steichen
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل