تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sharon Louden❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1964❖    تکنیک:    Oil And En

ONNOC7J
انجمن

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان شرقی، میزانسن - گالری 214C

❖    هنرمند/دوره:    Sharon Louden
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1964
❖    تکنیک:    Oil And Enamel On Stretched Paper, On Panel
❖    ابعاد اثر:     50.8 × 71.12 cm
❖    تاریخ:    2013
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Cheryl Numark
❖    شماره اثر:    2021.60.1
❖    مجموعه:     Sharon Louden
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل