تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thornton Dial Jr.❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1953❖    تکنیک:    Galvan

ONNOC7J
یک مرد می تواند یک ستاره باشد

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان شرقی، سطح بالایی - گالری 404B

❖    هنرمند/دوره:    Thornton Dial Jr.
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1953
❖    تکنیک:    Galvanized Ferrous Metal, Wood, Carpet, Glasses, And Industrial Sealing Compound On Wood
❖    ابعاد اثر:     110.49 × 122.56 × 15.24 cm
❖    تاریخ:    1988
❖    صاحب امتیاز:    Patrons' Permanent Fund And Gift Of The Souls Grown Deep Foundation
❖    شماره اثر:    2020.28.11
❖    مجموعه:     Thornton Dial Jr.
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل