تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Philip Alexius De László❖    هنرمندان/سازندگان:     British, Born Hungary, 1869 - 1937❖    تکنی

ONNOC7J
اندرو دبلیو ملون

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Philip Alexius De László
❖    هنرمندان/سازندگان:     British, Born Hungary, 1869 - 1937
❖    تکنیک:    Oil And Gouache On Hardboard
❖    ابعاد اثر:     74.93 × 50.17 cm
❖    تاریخ:    1932
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of The Shepard Family
❖    شماره اثر:    2019.21.1
❖    مجموعه:     Philip Alexius De László
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل