تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jan Victors❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1619 - After 1676❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
گراز ذبح شده

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه همکف - گالری 13A

❖    هنرمند/دوره:    Jan Victors
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1619 - After 1676
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     39.6 × 51.9 cm
❖    تاریخ:    1653
❖    صاحب امتیاز:    Gift In Honor Of Felix And Lise Haas
❖    شماره اثر:    2018.31.1
❖    مجموعه:     Jan Victors
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل