تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sarah Wilhelmina Wenzler❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active 1861 - 1872❖    تکنیک: &nb

ONNOC7J
خوشه انگور آویزان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Sarah Wilhelmina Wenzler
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active 1861 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     54.61 × 44.45 cm
❖    تاریخ:    1867
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of William And Abigail Gerdts
❖    شماره اثر:    2018.44.21
❖    مجموعه:     Sarah Wilhelmina Wenzler
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل