تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jeremiah Pearson Hardy❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1800 - 1888❖    تکنیک:   

ONNOC7J
دو گلابی مک لافلین

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jeremiah Pearson Hardy
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1800 - 1888
❖    تکنیک:    Oil On Board
❖    ابعاد اثر:     21.59 × 26.67 cm
❖    تاریخ:    N.D.
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of William And Abigail Gerdts
❖    شماره اثر:    2018.44.12
❖    مجموعه:     Jeremiah Pearson Hardy
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل