تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    George Henry Hall❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1825 - 1913❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
یک انار، سینا

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    George Henry Hall
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1825 - 1913
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     18.42 × 22.86 cm
❖    تاریخ:    1885
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of William And Abigail Gerdts
❖    شماره اثر:    2018.44.8
❖    مجموعه:     George Henry Hall
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل