تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Al Held❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1928 - 2005❖    تکنیک:    Acrylic On Can

ONNOC7J
بدون عنوان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Al Held
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1928 - 2005
❖    تکنیک:    Acrylic On Canvas
❖    ابعاد اثر:     335.28 × 487.68 cm
❖    تاریخ:    1973
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of The Al Held Foundation, Inc. In Memory Of Nan Rosenthal
❖    شماره اثر:    2016.45.1
❖    مجموعه:     Al Held
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل