تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Alex Katz❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1927❖    تکنیک:    Oil On Hardboa

ONNOC7J




پرتره آدا

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Alex Katz
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1927
❖    تکنیک:    Oil On Hardboard
❖    ابعاد اثر:     61 × 61 cm
❖    تاریخ:    1959
❖    صاحب امتیاز:    Avalon Fund
❖    شماره اثر:    42401
❖    مجموعه:     Alex Katz
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل





تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل