تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Edward Mitchell Bannister❖    هنرمندان/سازندگان:     American, C. 1828 - 1901❖    تکنیک:  

ONNOC7J
رودخانه پالمر

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Edward Mitchell Bannister
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, C. 1828 - 1901
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     61.6 × 86.6 cm
❖    تاریخ:    1885
❖    صاحب امتیاز:    Purchased As The Gift Of Anonymous
❖    شماره اثر:    44501
❖    مجموعه:     Edward Mitchell Bannister
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل