تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jacob Ochtervelt❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1634 - 1682❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
یک پرستار و یک کودک در یک سرسرای زیبا

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 50

❖    هنرمند/دوره:    Jacob Ochtervelt
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1634 - 1682
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     81.5 × 66.8 cm
❖    تاریخ:    1663
❖    صاحب امتیاز:    The Lee And Juliet Folger Fund
❖    شماره اثر:    2015.68.1
❖    مجموعه:     Jacob Ochtervelt
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل