تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Andrea Vanni❖    هنرمندان/سازندگان:     Sienese, C. 1330 - 1413❖    تکنیک:    Tempera

ONNOC7J
صحنه هایی از مصائب مسیح: فرود به برزخ

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 03

❖    هنرمند/دوره:    Andrea Vanni
❖    هنرمندان/سازندگان:     Sienese, C. 1330 - 1413
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     47.2 × 25 cm
❖    تاریخ:    1380S
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014.79.711.C
❖    مجموعه:     Andrea Vanni
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل