تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean-Baptiste-Camille Corot❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1796 - 1875❖    تکنیک:  &nb

ONNOC7J
سوغات Terracina

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jean-Baptiste-Camille Corot
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1796 - 1875
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     66.04 × 81.28 cm
❖    تاریخ:    1864, Reworked Slightly Later
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136.26
❖    مجموعه:     Jean-Baptiste-Camille Corot
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل