تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Max Weber❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Poland, 1881 - 1961❖    تکنیک:   

ONNOC7J
بازدید

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Max Weber
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Poland, 1881 - 1961
❖    تکنیک:    Aqueous And Oil Media On Paper Mounted On Paperboard
❖    ابعاد اثر:     92.08 × 76.2 cm
❖    تاریخ:    1917
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase Through A Gift Of Mrs. Francis Biddle)
❖    شماره اثر:    2014136139
❖    مجموعه:     Max Weber
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل