تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Alfred Thompson Bricher❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1837 - 1908❖    تکنیک:   

ONNOC7J
در هدلند - جزر و مد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Alfred Thompson Bricher
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1837 - 1908
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     71.12 × 111.76 cm
❖    تاریخ:    1881
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of The Hearst Corporation In Tribute To Ambassador Philip Habib, 1982)
❖    شماره اثر:    2014136145
❖    مجموعه:     Alfred Thompson Bricher
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل