تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Robert Henri❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1865 - 1929❖    تکنیک:    Oil On Ca

ONNOC7J
دختر هندی با پتوی سفید

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Robert Henri
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1865 - 1929
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     81.28 × 66.04 cm
❖    تاریخ:    1917
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase, Gallery Fund)
❖    شماره اثر:    2014136.17
❖    مجموعه:     Robert Henri
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل